#DumnyDekarz – czas podsumowań

Z końcem grudnia 2021 roku będzie miał miejsce finał trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji #DumnyDekarz, która już od trzech lat integruje środowisko skupione wokół tego rzemiosła oraz działa na rzecz popularyzacji zawodu dekarza wśród młodzieży. Tegoroczna odsłona inicjatywy przy wsparciu jej mecenasa - Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy oraz patronów prasowych to już trzecia edycja projektu, która cieszy się największą popularnością. Dzięki projektowi #DumnyDekarz udało się nagłośnić wyzwania stojące przed branżą dekarską, o których przez ostatnie dziesięciolecia mówiło się raczej w wąskim gronie.  

Wspólny cel, jedna misja

Misja akcji #DumnyDekarz, którą jest szeroko rozumiana promocja dekarstwa, towarzyszyła każdej edycji od samego początku, czyli od 2019 roku. Wtedy to, za sprawą pomysłodawcy projektu, producentowi okien dachowych – marce Dakea, pod mecenatem PSD oraz z pomocą mediów branżowych, #DumnyDekarz po raz pierwszy pokazał się szerszej publiczności i od tego dnia, grono jego sympatyków zwiększa się z edycji na edycję. Sukces inicjatywy należy upatrywać w tym, iż idealnie wpisuje się ona w wymagania rynku związane z brakiem wystarczającej ilości rąk do pracy, ale także odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi profesjonalistów. #DumnyDekarz stał się wspólną platformą wymiany doświadczeń dla osób z branży, jak również rozpoczął na szerszą skalę dyskusję na temat wizerunku dekarzy oraz przyszłości tego zawodu w Polsce.

Szczęśliwa trójka!

Aby przybliżyć, jak #DumnyDekarz oswajał swoich odbiorców z zawodem dekarza na przestrzeni tych trzech lat, warto przypomnieć, co działo się w poszczególnych jego edycjach. W pierwszej odsłonie akcji, trwającej od maja do listopada 2019 roku, na nowopowstałej dedykowanej stronie www.dumnydekarz.pl, umożliwiono dekarzom zaprezentowanie samych siebie, swojej pracy oraz pasji. Uczestnicy publikowali w serwisie inicjatywy swoje zdjęcia oprawiając je motywującymi komentarzami. Za każdy dekarski wpis tego rodzaju Dakea przekazywała 10 złotych na konto Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Zgromadzono w ten sposób środki, przeznaczone w całości na rzecz ufundowania stypendiów dla najlepszych uczniów klas dekarskich. Publikacja zdjęcia w serwisie www upoważniała również wspierających dekarzy do odebrania bezpłatnej, pamiątkowej koszulki.

Losy drugiej edycji projektu #DumnyDekarz również w całości powierzono profesjonalistom.  Po pierwsze w lutym 2020 r. uruchomiono fanpage inicjatywy na Facebooku, który do dziś, będąc miejscem swobodnej dyskusji na tematy ważne i bliskie dekarzom, skupia coraz większe rzesze fanów oraz jest główną platformą promującą wyższy cel w ramach akcji. Po drugie, na stronie www.dumnydekarz.pl przeprowadzono głosowanie, w którym osoby z branży mogły wybrać jeden z trzech projektów, związanych bezpośrednio z przygotowywaniem kolejnego pokolenia dekarzy do podjęcia zawodu. Tym razem każdy oddany głos skutkował przekazaniem środków przez Dakea na poczet realizacji zwycięskiej inicjatywy, którą były profesjonalne szkolenia dla uczniów klas dekarskich, biorących udział w programie Zawód Przyszłości Dekarz.

Trwająca od grudnia 2020 roku, trzecia edycja projektu #DumnyDekarz kończy się za niespełna miesiąc. Tym razem aktywność dekarzy wspierających projekt związana jest bezpośrednio z pobraniem publikacji „Dekarze”, której bezpłatna wersja znajduje się w serwisie www.dumnydekarz.pl. Każde unikatowe pobranie tej branżowej broszury skutkuje przekazaniem 10 złotych na zakup profesjonalnych narzędzi, które pomogą najwybitniejszym absolwentom klas dekarskich podjęcie pracy w zawodzie.

„Dekarze” dekarzom

Stałym smaczkiem towarzyszącym akcji jest także wydawana cyklicznie, branżowa broszura „Dekarze”, do stworzenia której zaproszono dotychczas szesnastu szanowanych i cenionych przedstawicieli dekarstwa w Polsce. Wywiady z profesjonalistami opublikowano jak dotąd w czterech wydaniach tego tytułu. Magazyn ”Dekarze„ stanowi inspirujące źródło informacji o rzemiośle dla młodzieży. Jest jednocześnie obowiązkową lekturą dla wszystkich zainteresowanych dekarstwem w Polsce. „Dekarze” to niewątpliwie jedyna w swoim rodzaju publikacja, która jak żadna inna przybliża ten wyjątkowy zawód, prezentując perspektywę profesjonalistów, realizujących się w zawodzie w rozmaitych modelach biznesowych – od właścicieli dużych firm budowalnych aż po mikroprzedsiębiorców wyspecjalizowanych w konkretnym rodzaju dachów. To także publikacja, która prezentuje prywatną stronę życia dekarskich ekspertów, realizujących rozmaite, bardzo ciekawe pasje.

Finał trzeciej akcji zaplanowano na 31 grudnia 2021 roku. To już ostatni moment, aby pobrać magazyn „Dekarze” i tym samym wesprzeć wyższy cel - promocję jednego z najbardziej niszowych zawodów budowlanych w kraju, a najpewniej i na świecie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Nasz serwis korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików cookies.
Nasz serwis korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików cookies.